Author Topic: तू  bcs ला मी bcs ला  (Read 1200 times)

Offline dattarajp

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 133
तू  bcs ला मी bcs ला
« on: February 14, 2015, 10:22:07 AM »
तू  bcs ला....
मी bcs ला....तू  bcs ला
मी bcs ला
होतो  ग  राणी
ऐकाच  कॉलेजला
होतो  ग  राणी

तू  भायेर  जाताना
मी  तुझ्या  समोर  येतान
मला  रागाने पाहताना
गालावरची खळी कुठ लपवायची  तू  सांगणा.

तू  bcs ला
मी bcs ला
होतो  ग  राणी
ऐकाच  कॉलेजला
होतो  ग  राणी

 तू क्लास  मधे  आल्यावर
आत  येवूका  सर  म्हंटल्यावर
मन  माझे  भरून  येयाचे ग
तुझे   हे शब्द  ऐकल्यावर

तू  bcs ला
मी bcs ला
होतो  ग  राणी
ऐकाच  कॉलेजला
होतो  ग  राणी

मनात  माझा तूच राणी
तुझ्या मनात कोन ग
तुझा मुळेतर  मांडला
मनात   हा प्रेम  संसार ग

तू  bcs ला
मी bcs ला
होतो  ग  राणी
ऐकाच  कॉलेजला
होतो  ग  राणी

आठवणीत तुझ्या  प्रतेक  क्षण  घाटलो ग
म्हणूनच तरी मी Valetine dayला तुला सांगितलो ग मनात  माझ्या  काय  ग.
मनात  माझ्या  काय  ग.

तू  bcs ला
मी bcs ला
होतो  ग  राणी
ऐकाच  कॉलेजला
होतो  ग  राणी

                                     बबलु पिस्के
                                   9623567737

Marathi Kavita : मराठी कविता