Author Topic: Exam माझा प्रेमाची.....  (Read 1225 times)

Offline dattarajp

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 131
Exam माझा प्रेमाची.....
« on: April 05, 2015, 04:07:41 PM »
Exam माझा प्रेमाची.....

Exam माझा प्रेमाची
आज ती घेयायलि.
हासत हासत ती
उत्तर मला लिही का म्हणाली.

Exam माझा प्रेमाची
आज ती घेयायलि.
पेपर च्या प्रतेक पानावर
मी नाव तीच लिहायलो.
नाव लिहिताच लेखणी
माझी आज का लाजायलि.

Exam माझा प्रेमाची
आज ती घेयायलि.
या कोऱ्या कागदावर
तिच्या सोबत चे ते क्षण ही मी मांडायलो.
हासत हासत मी तिला हे का सांगायलो.

Exam माझा प्रेमाची
आज ती घेयायलि.
माझ्या प्रेमाच्या पेपर मधे
प्रश्ण ती आवघड टाकायली.
मला ती तीच्या पासून
दूर करण्याचे प्रयत्न का करायलि.

Exam माझा प्रेमाची
आज ती घेयायलि
प्रतेक पानावर तिचेच
नाव लेखणी माझी का लिहायली.
माझ्यापासून ती प्रतेक क्षण दुर का करायली.

Exam माझा प्रेमाची
आज ती घेयायलि.
लिहिता लिहिता ते शेवटचे पान  ही आले.
आर्धावर ते माझे प्रेम का संपले.

Exam माझा प्रेमाची
आज ती घेयायलि.
पेपर संमपताच घंटा ती वाजली.
माझा या आयुष्यातून तिचे नाव ही समंपवली.
मला तवा का असे वाटले.
हे पेपर का लवकर सूटले.

Exam माझा प्रेमाची
आज ती घेयायलि.
हे आसे घडताच लेखणी का माझी रडली.
पाना वरती लिहिलेली ही प्रेम कथा का आसी
समंपलि.
             
                                 कवी
                                बबलू
                         9623567737

Marathi Kavita : मराठी कविता