Author Topic: Facebookवरचं प्रेम.....  (Read 1526 times)

Offline Prasad.Patil01

  • Newbie
  • *
  • Posts: 39
Facebookवरचं प्रेम.....
« on: March 22, 2014, 01:56:27 PM »
पहिल्याच प्रेमाची पहिलीच वेळ,
मनातील भावनांचा मांडलेला खेळ,
जुळवत होत मन मनाशी मेळ,
पहिल्यांदाच...

तुझा तो FBवरचा पहिला HI,
offline जाण न म्हणताच bye,
msgs राहायचे ते तुझे काय काय ??
आठवत मला सर्व ....

वाटत होत तुही माझ्यावर प्रेम करते,
माझ्याइतकी तूही माझ्यावर मरते,
म्हणूनच तू अशी रोज chat करते,
किती वेडा होतो न मी !!!

माझ्यासारखे बरेच आहे असं जेव्हा कळल,
मन माझं सखे ग फार फार रडलं,
माझ्याशीच हे का असं कस घडलं,
कळलच नाही !!!

अजूनही तू online असते,
नावापुढे तुझ्या तो Green डॉट दिसते   ,
msgs तुझ्यासाठी type च  असते ,
फक्त तुझ्याच साठी   !!!

फरक फक्त इतकाच आहे,
तुला send  मी ते करत नाही.
माझ्यामते याला अर्थ न राहला काही,
कारण आता तू आधी सारखी तीच नाही,
अन सखे तुझ्यासारखा मी मी मुळीच नाही....
                                - प्रसाद पाटील ( मी "मी" नाहीच )
« Last Edit: June 04, 2014, 11:01:43 AM by Prasad.Patil01 »

Marathi Kavita : मराठी कविता