Author Topic: Love  (Read 922 times)

Offline निखिल जाधव

  • Newbie
  • *
  • Posts: 32
  • Gender: Male
  • "जे अशक्य वाटतय, ते स्वप्न मला पूर्ण करायचंय...!
Love
« on: July 03, 2015, 09:15:33 AM »


 प्रेमाचा अर्थ ...............
सकाळी डोळे उघडण्य पूर्वी ज्याचा चेहरा
पाहण्याची इच्छा होते
ते प्रेम आहे..♥
मंदिरा मध्ये दर्शन करताना जो जवळ असल्याचा
भास होतो
ते प्रेम आहे..♥
भांडून सुधा ज्याचा राग येत नाही
ते प्रेम आहे..♥
ज्याच्या कुशीत डोके ठेवल्यावर पूर्ण दिवसाचा
थकवा दूर झाल्यासारखे वाटते
ते प्रेम आहे..♥
ज्याच्या कुशीत डोके ठेवल्यावर मन मोकळे
झाल्यासारखे वाटते
ते प्रेम आहे..♥
स्वताला कितीही त्रास झाला तरीही ज्याच्यासाठी
ख़ुशी मागतो
ते प्रेम आहे..♥
ज्याला लाख विसरण्याचा प्रयत्न करा विसरता येत
नाही
ते प्रेम आहे..♥
कुटुंबाच्या फोटो मध्ये आई बाबाच्या सोबत ज्याचा
फोटो असावा असे आपल्याला वाटते
ते प्रेम आहे..♥
ज्याच्या चुकीना रागावतो आणि नंतर एकांतात हसू
येते
ते प्रेम आहे..♥
हि पोस्त वाचताना प्रत्येक ओळीला ज्याची आठवण
आली
ते प्रेम आहे ..♥

by - nik7304090477 8)

Marathi Kavita : मराठी कविता