Author Topic: मनातले शब्द ओठांवर आणायचे राहूनच गेले.... <3  (Read 1370 times)

Offline Pedhya

  • Newbie
  • *
  • Posts: 43
पाण्याने भिजलेली …
थंडी ने शहारलेली …
विजांच्या कडकडाटाने घाबरलेली …
पावसाच्या थेंबांनी नटलेली…
ओलाव्याने सजलेली …
छत्रीत लपलेली …
चिखलावर थोडीशी रागावलेली…
पण वार्याने सुखावलेली …
दगडा दगडावर पाय टाकत चाललेली …
स्वतः ची स्वतःच सावरलेली…
खोटी खोटी रुसलेली …
थोडीशी लाजलेली …
माझ्याशी हसलेली …
जोराच्या पावसात ….
काळ्या ढगांच्या काळोखात …
छत्र्यांच्या गर्दीत ….
खरंच ती …
ती फार …. सुंदर दिसत होती …

PankajSn....