Author Topic: Re: स्पर्श तुझा कितीक अलगद  (Read 1239 times)

Offline walekarajay

  • Newbie
  • *
  • Posts: 4
  • Gender: Male
  • Walekar Ajay Bhagwanrao
प्रेमाने तुझ्या मन माझे भिजले क्षणात
तू येशील अलगद माझ्या जवळ
झाला असा भास मज...............!