Author Topic: गावरान मेवा  (Read 1239 times)

Offline Mangesh Kocharekar

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 95
गावरान मेवा
« on: January 10, 2013, 03:36:34 PM »
          गावरान मेवा     
 ओढ तुझ्या प्रीतीची मज इथे घेउनि आली
  गावरान तू मंजुळ मैना अंगाने रसरसलेली
 ऐटदार ती चाल तुझी जणू हरणी व्याकुळलेली
 डौल तुझा ग वर्णू काय मी तू नार मुसमुसलेली
      तव सुमनांच्या लटा गालाशी करती चाळा
      लांब सडक वेण्या पाहुनी मनी होती गुदगुल्या
      तव नयनाची पाखरे उगाच भिर-भिर करती
      कुणी न पहिले चोरुनी रोखुनी तरी उगा भिरभिरती
 हनुवटीची  नाजूक उतरण तिथे मन घुटमळते 
 धपापणारे उरोज पाहुनी भान हरपुनी जाते
 गाल  गोबरे रूप  साजरे नाजूक कोरीव भुवया
 तुझ्या सोबत हसत असते सवत तुझी छाया
       बाहू  दंड ते आखीव रेखीव कापल्या केलीच गाभा
       लांब सडक बोटे सुंदर जिंकून घेती कलेजा
       हास्य तुझे इतके मोहक पाऊल अडखळते
       म्हणुनी सखे स्वप्नामध्ये नित्य तू मज दिसते
           कोचरेकर मंगेश

Marathi Kavita : मराठी कविता