Author Topic: पहिल्याच भेटीत तुझ्या ......  (Read 1988 times)

Offline SANJAY M NIKUMBH

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 502
पहिल्याच भेटीत तुझ्या ......

......................................................

पहिल्याच भेटीत तुझ्या

माझा मी न राहीलो

पडताच तू नजरेस

बेभान मी झालोटाकता तू कटाक्ष

भान मी हरपलो

तुझ्या लांब सडक केसांत

नकळत गुंतुनी गेलोनजर ही हटेना

तुझ्या रुपात डुंबलो

काळजात तुला घेऊन

हृदय देऊन बसलोओठ पाहून गुलाबी

नशेमध्ये झिंगलो

लागून ओढ तुझी

मी मलाच विसरलो गूढ हे कळे ना

असा कसा भुललो

लागला तुझा ध्यास

आत्मभान हरवून बसलो .                                 कवी  :  संजय एम निकुंभ , वसई 

                               दि. १८.०२.१३ वेळ : १२.५०  दु.