Author Topic: वादंग माजले मनांत  (Read 842 times)

Offline Sadhanaa

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 311
वादंग माजले मनांत
« on: February 25, 2013, 12:51:21 PM »
वादंग माजले  मनांत
ओठांवर ते येईल कां
व्यथा मनाची सांगूनही
     कुणास ती कळेल कां ?
विरहांतील क्षण मोजतो
शून्य मनाने कधी बसतो
क्षणांत हसतो क्षणांत रुसतो
     मर्म त्याचे उकलेल का ?
 स्मृतींमध्ये रमून जातो
जागेपणी स्वप्नं बघतो
स्वप्नांतून अन वाट पहातो
     पुन्हां मज ती भेटेल कां ?
दिन एकेक असा सरतो
भावशून्य जीवन जगतो
जगुन मरतो मरून जगतो
    विश्वास कुणी ठेविल कां ?
                           रविंद्र बेंद्रे
कविता चित्ररुपात पहायची असल्यास ...
Please click on this

http://www.kaviravi.com/2013/02/love-poem_18.html

Marathi Kavita : मराठी कविता