Author Topic: मोहिनी  (Read 1194 times)

Offline mrunalwalimbe

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 54
मोहिनी
« on: July 24, 2013, 03:21:17 PM »
                  मोहिनी
तुझ्या श्वासांच्या गरम उसासांमध्ये
                          मी हरवून जातो
तुझ्या गालावरची खळी
                मला वेडावून जाते
तुझ्या तरल डोळ्यांतील भाव
                 मला खुणावत राहतो
तुझ्या पापण्यांची उघडझाप
               मला मोहूनच टाकते
अशी तू माझ्या मनातील
             कोपऱ्यात घर करून राहते
अशी तू माझी प्रेरणा होऊन
                 मला साथ करते
अशी तू लाजरी, अबोल
                 मला नेहमीच मत्रंमुग्ध करते
अशा तुला काय म्हणावे
                 प्रेरणा , भास, की मोहिनी
हेच कळेना मला?

                                 मृणाल वाळिंबे
« Last Edit: July 24, 2013, 03:21:55 PM by mrunalwalimbe »

Marathi Kavita : मराठी कविता