Author Topic: अधीर मन  (Read 898 times)

Offline Mangesh Kocharekar

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 95
अधीर मन
« on: August 11, 2013, 06:09:43 PM »

तुझ्या माझ्या सोबतीला पावसाचे चार थेंब
अलगद स्पर्शाने या शहारले अंग अंग
तापलेल्या मातीचा तो मंद मंद धुंद गंध
टेकले आभाळ तिथे खुणावती काळे नभ
   डोलताती बेहोषीने वृक्षाना ना आत्ता भान
   येणाऱ्या या वर्षावाची कशी पटे त्यांना खूण
   चारी दिशा लखाकती हसे धरा आनंदून
    पाय वाट सैलावली झेळूनिया ओले धन
वेडावली पोरे टोरे मृगाच्या या वर्षावान
तृप्त धारा सोबतीला वर ढगांचे कोंदण
तुझ्या पावलाचे ठसे घेई माती ती कोरून
चालेन मी जल्म सारा सखे तुझ्या सोबतीन
            मंगेश कोचरेकर    

Marathi Kavita : मराठी कविता


Offline Ankush S. Navghare, Palghar

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 779
  • Gender: Male
  • तु मला कवी बनविले...
Re: अधीर मन
« Reply #1 on: August 12, 2013, 02:08:30 PM »
Mangesh ji...
... Yetoy maticha sugandha...
Sundar...