Author Topic: हेच तर खरं प्रेम असतं.....  (Read 1571 times)

हेच तर खरं प्रेम असतं.....
« on: August 14, 2013, 06:48:45 PM »
विसरले जरी जे आठवत असतं,

आठवण येताचं जे मनाला रडवतं.....

रडताना जे ओठांनवर हसू आणतं,

हसताना जे डोळ्यातून ह्रदयात उतरतं.....

ह्रदयातून जे श्वासात दरवळतं,

हेच तर खरं प्रेम असतं.....

हेच तर खरं प्रेम असतं.....


_____/)___/)______./¯”"”/’)
¯¯¯¯¯¯¯¯¯\)¯¯\)¯¯¯’\_„„„„\)

© सुरेश सोनावणे.....

Marathi Kavita : मराठी कविता