Author Topic: निरोप  (Read 1239 times)

Offline kumudini

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 118
निरोप
« on: August 25, 2013, 05:54:51 PM »
               निरोप

    बहर  सरल्यावर  निरोप  घेतांना  जाईजुई
    सरला  बहर
    जातो  माघार
    जाईजुई  बोलली
    माझी  जाईजुई   अशी  होती

    अंगणी  रुजली 
    बहरून  आली
    होऊन  गन्धाली
    मंद  गंध 
    कोमलांग
    स्पर्श  मखमली
    रंग  धवल
    पाहून  मंगल
    जोत्स्नाही  लाजली
    परिमळ  घुमवीत
    वाऱ्यावर  लहरत
    सांनंदे  नाचली
    नजीक  जाता
    नजाकत  ही
    नाजुकशी  हासली
    साहू  कसा
    विरह  तुझा
    रोमरोमी फुलूनी  उरली

                       कुमुदिनी   काळीकर
                                 


Marathi Kavita : मराठी कविता