Author Topic: साजणी तुला पाहता......  (Read 1250 times)

Offline Er shailesh shael

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 77
  • Gender: Male
साजणी तुला पाहता......
« on: August 28, 2013, 10:56:55 AM »
साजणी तुला पाहता ....

धुंद झाल्या सा-या दिशा
मावळतीला चढली तुझीच नशा
पावला पावलात भास तुझे आता
साजणी तुला पाहता ...

पानांची सळसळ वाढली जराशी
झाडांनी घेतली चाहूल तुझी उराशी
पान पान हिरवे झाले आता
साजणी तुला पाहता....

पाउसही बेभान बरसुनी गेला
जाताना तुझा स्पर्श त्याने सोबत नेला
नशीबवान तो पाउस माझ्यापेक्षा आता
साजणी तुला पाहता.....

पहिली भेट अशी हुरहुरणारी
आठवतेय तुझी नजर ती भिरभिरणारी
ये एकवार मागे बघ दिवाना झालोय तुझा आता
साजणी तुला पाहता......
---पाउसवेडा

Marathi Kavita : मराठी कविता