Author Topic: आता कसली पहाट  (Read 1052 times)

Offline Uddhav Bhaiwal

  • Newbie
  • *
  • Posts: 2
आता कसली पहाट
« on: August 29, 2013, 12:58:44 PM »
  आता कसली पहाट?

अंधाराचा गर्भ पोटात वाढवीत
जडावलेल्या रात्री
भटकतोय मी वणवण
तुझ्या शब्दांच्या फसव्या अर्थाचं ओझं
पाठीशी बांधून
दूरवर त्या खांबावरील ट्यूबलाईटच्या प्रकाशाची
लांबच लांब तिरीप
माझ्या उदास जांभईसारखी
आसपास या वृक्षांच्या
लांबच लांब सावल्या
आठवण देताहेत तुझ्या केशपाशाची
अरे...अरे...
पाश गच्च होतोय
जीव गुदमरतोय
आता कसली पहाट?
आता कसली पहाट?
   ***

                             उद्धव भयवाळ
                             १९, शांतीनाथ हाऊसिंग सोसायटी
                              गादिया विहार रोड
                             शहानूरवाडी
                             औरंगाबाद ४३१००५
                             मोबाईल: ८८८८९२५४८८

Marathi Kavita : मराठी कविता