Author Topic: मी वेडा...  (Read 2858 times)

Offline rahul.patil

  • Newbie
  • *
  • Posts: 3
  • Gender: Male
  • unique creativity
मी वेडा...
« on: October 17, 2013, 10:51:54 PM »
वेडावला बाहूला मी तुझा
वाट पाहतोय बेबस होऊन असा
तू बाहुली माझी लाजरी साजरी
कधी येशील ग माझ्या तु जवळी....।

क्षणांना थांबवलंय तुझ्यासाठी मी
मनाला सावरलाय तुझ्यासाठी मी
या वेड्या मनाला आवरायला येणार ना सांग ना
तुझ्यात हरवलोय मी का सांग ना......।

तुझाच विचार का करतो मी हर पल
तुझ्यासाठीच का मरतो मी पल पल
सवाल माझा करतोय मी तुला
तूच जवाब माझा हेच कळतंय मला.....।

एकदाचं पहावंस वाटतंय ग तुला
सांग ना कधी भेटशील ग तु मला
मनाचा माझ्या तुटत चाललाय कडा
सांग ना कधी पाहीन ग मी तुला......।

.                             राहुल रा. पाटील
.                          दि. 4 सप्टेंबर 2013

Marathi Kavita : मराठी कविता