Author Topic: प्रेम असावे लखलखीत  (Read 991 times)

Offline विक्रांत

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1,550
प्रेम असावे लखलखीत
« on: October 21, 2013, 10:43:10 PM »

जर त्याचे तुझ्यावर असेल प्रेम खरखुर
घेईल तो तुझ्यासाठी वादळ हि अंगावर
तोच पण जर कधी सांगू लागला कारण
फार अवघड आहे म्हणे घरच्यांना सोडण
तर तुझ्या प्रेमाची तू खरोखर शंका घे
ते आपले प्रेम पुन्हा एकदा तपासून घे
प्रेम असावे लखलखीत दिवसाच्या उजेडागत
स्पष्ट निर्भीड प्रामाणिक प्रकट साऱ्या देखत
प्रेमासाठी त्याच्या तुझ्या कुणालाही फसवू नको
लखलखणाऱ्या सोन्यावर दाग लावून घेवू नको

विक्रांत प्रभाकर
« Last Edit: April 19, 2014, 12:46:17 AM by MK ADMIN »

Marathi Kavita : मराठी कविता