Author Topic: खरं तर तुझ्याशिवाय, मला ही करमत नाही.....  (Read 1767 times)

तु माझ्याशी किती ही भांडलीस,

माझ्यावर किती ही ओरडलीस.....

तरी मला शोनू तुझा,

कधीच राग येत नाही.....

कारण ???

तुझ्यावर खुप प्रेम केलयं,

आणि करतोय गं मी.....

खरं तर तुझ्याशिवाय,

मला ही करमत नाही.....
 ;)    :-*    ;)

_____/)___/)______./¯”"”/’)
¯¯¯¯¯¯¯¯¯\)¯¯\)¯¯¯’\_„„„„\)

स्वलिखित -
दिनांक २०-११-२०१३...
सांयकाळी ०८,३६...
© सुरेश सोनावणे.....