Author Topic: खूप प्रेम करतो तुझ्यावर  (Read 1493 times)

Offline pari143@gmail.com

  • Newbie
  • *
  • Posts: 15
खूप प्रेम करतो तुझ्यावर
« on: December 16, 2013, 02:32:27 PM »
आज मी रागात तिला खूप काही बोलूंन गेलो

तिने विचार ही नसेल केला अस काहीतरी

बोलून गेलो


मी इतका वाईट नाही आहे ग

वाईट वागलो तुझ्याशी त्याला

तुही कारणीभूत होतीस

चुक झाली माझी मला मान्य  आहे


याचा अर्थ तू बरोबर होतीस अस होत नाही


खूप प्रेम करतो मी तुझ्यावर  सोडून मला

जावू नकोस

 खूप स्वप्न बघितली आहेत तोडून कधी

 जावू  नकोस

©परी तुझाच प्रेम वेडा
१६.१२.१३
१.४३...

Marathi Kavita : मराठी कविता