Author Topic: प्रेम.....  (Read 1290 times)

Offline sfendar

  • Newbie
  • *
  • Posts: 1
प्रेम.....
« on: December 17, 2013, 01:55:59 PM »
प्रेमाची एक भाषा असते                       जिला कुठलीच सिमा नसते                       ती फक्त डोळ्यांमध्ये दिसते अन               मुक्या अबोलक्या ओठांवर फुलते               दोन जिवांचा संगम होतो                        जिवन मरण्याच्या शपता घेतो                  दोघांच्या प्रेमाचि नौका                           अथांग समुद्र तारुन नेतो                         प्रेमाची एकच भाषा असते                          तीला आपुलकिची तहान असते                 आंजोळीभर प्रेमाच्या शब्दाने                   शनातच मिटते.......                       कविः सागर अशोकराव फेंडर                  दिः17/12/13

Marathi Kavita : मराठी कविता