Author Topic: प्रेम हे अतिशय सुंदर असते शोधून हि सापडत नसत..  (Read 1845 times)

Offline Pedhya

  • Newbie
  • *
  • Posts: 43
आयुष्याच्या प्रत्तेक वळणावर सोबत
कुणाची तरी हवी असते..
पण असे का घडते कि जेव्हा
ती व्यक्ती हवी असते
तेव्हाच ते आपल्या जवळ नसते?
असे म्हणतात कि प्रेम शोधून सापडत नसते
प्रेम हे नकळत होऊन जाते
मग तरी देखील प्रत्तेक व्यक्ती
प्रेमाच्या शोधात का असते ?
असे म्हणतात कि प्रेमात पडल्यावर सर्व
काही सुंदर असते
तरीदेखील प्रेमात पडल्यावर
अश्रूंना का स्थान असते..
हे सर्व काही असले तरी
प्रेम हे अतिशय सुंदर असते
पण काही जणांना ते
शोधून हि सापडत नसत..
 
SanchuPrem