Author Topic: प्रेम ...नशिबात असावं लागतं ...  (Read 2222 times)

Offline Pedhya

  • Newbie
  • *
  • Posts: 43
मागून प्रेम ...,
कधीच मिळत नाही ...
ते समोरच्याच्या मनात ...,
असाव लागतं ....
आणि समोरच्याच्या मनात...,
रुजायला ....
ते देवाला मान्य असावं ...,
लागतं ....
खरे प्रेम कधी कोणाकडून ...,
मागावं लागतं नाही ...
ते शेवटी आपल्या नशिबात...,
असावं लागतं ... !!!
SanchuPrem