Author Topic: क्षण ते......  (Read 2223 times)

Offline Lyrics Swapnil Chatge

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 353
  • Gender: Male
  • तुझ्या आठवणीचे क्षण....अन् क्षणात गुफंलेले वेडे मन
    • तुझ्या आठवणीचे क्षण...
क्षण ते......
« on: December 28, 2013, 11:22:17 AM »
फुलाच्या गंधातुनी,

सुगंध तुझा दरवळतो...

अनं तुला भेटायला,

जीव हा तळमळतो....

मनाच्या खोलीत,

गोड तुझ्या आठवणी,

नसली जरी तु माझी,

तो क्षण ठेवीन साठुवनी....!!

      :- स्वप्नील चटगे
« Last Edit: March 16, 2014, 12:30:54 AM by MK ADMIN »

Marathi Kavita : मराठी कविता