Author Topic: अनं तुझ्या प्रेमात...  (Read 1950 times)

Offline Lyrics Swapnil Chatge

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 353
  • Gender: Male
  • तुझ्या आठवणीचे क्षण....अन् क्षणात गुफंलेले वेडे मन
    • तुझ्या आठवणीचे क्षण...
अनं तुझ्या प्रेमात...
« on: December 31, 2013, 12:20:14 PM »
अनं तुझ्या प्रेमात...

तुझ्या प्रेमात मन,
गुतंले माझे....
भारावले मला तुझे,
ते सुदंर डोळे....

तुझ्या प्रेमात का,
माहित कोणामुळे....
परी मला ना कळे,
जीव माझं होई वेडेखुळे....

तुझ्या प्रेमात उमलती,
या धुदं भावना....
नवी जगण्याची प्रेरणा...

तुझ्या प्रेमात,रुदावले
मन कोवळे....
स्थिरावले जीव हे वेडे....

तुझ्या प्रेमात,नवी
स्वप्न नवी आशा....
नाही भेटल्या कधी,
पहिल्या या दाहि दिशा.....

तुझ्या प्रेमात,जाणिले
 प्रेमाची नशा...
घेऊनी या प्रेमाची
नवीन उषा

तुझ्या प्रेमात..
नाही राहिले भान मला...
अणं तुझ्यात जीव चमाझा नादवला....


स्वयं लिखित:-

स्वप्निल चटगे

Marathi Kavita : मराठी कविता