Author Topic: प्रिये तुझ्या प्रेमात, आता वाटते......  (Read 1683 times)

Offline Lyrics Swapnil Chatge

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 353
  • Gender: Male
  • तुझ्या आठवणीचे क्षण....अन् क्षणात गुफंलेले वेडे मन
    • तुझ्या आठवणीचे क्षण...
प्रिये तुझ्या प्रेमात,
 आता वाटते......

वाटते आता हवे,
ते तुझे गंधाळणे...
हवेच्या लहरेतुनी वाहत,
शब्द माझे जुळे....

शब्द होते जुने,
सुर फक्त नवे..
प्रेमाचे नवे तह्राणे,
सागुनं जात सारे....

वाटते आता हवे,
ते तुझे गंधाळणे...
हवेच्या लहरेतुनी वाहत,
 शब्द माझे जुळे....

पावसाचा गंध,
मातीत पसरला...
या गंधात फुलाचा,
सुगंध दरवळला....!!

वाटते आता हवे,
ते तुझे गंधाळणे...
हवेच्या लहरेतुनी वाहत,
 शब्द माझे जुळे....

चिबं या सरी,
मनाला स्पर्श करी..
 जागुवणी प्रेमाचा भास,
या ह्दय अतंरी.....!!वाटते आता हवे,
ते तुझे गंधाळणे...
हवेच्या लहरेतुनी वाहत,
 शब्द माझे जुळे....
:::::::::::`:::::::`:::::::::

स्वप्निल चटगे..