Author Topic: पौर्णिमेचा चंद्र पाहून...  (Read 1715 times)

Offline Sadhanaa

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 311
पौर्णिमेचा चंद्र पाहून

  तुझी आठवण येत आहे

शुभ्र शीतल त्याच्या बिंबात

  तुझी प्रतिमा दिसत आहे । 

मंद मधूर ज्योत्स्ने मध्यें

  तुझा स्पर्श जाणवत आहे

पीठूरलेल्या वातावरणी

  गंध तुझा येत आहे।

चंद्राकडे पाहून मात्र

  विचार मनीं येत आहे

चंद्राचे हे मधूर बिंब

  हळू हळू कमी होणार आहे।

तूं दूर गेलीस आणि

  मी एकटा राहिलो आहे

तरी प्रीत मात्र तुझी-माझी

  चिरंतर इथे रहाणार आहे। । 
                                    रविंद्र बेंद्रे
कविता चित्ररुपात पहायची असल्यास ...
 Please click on this
http://www.kaviravi.com/2013/07/blog-post_18.html