Author Topic: वाटिले मना  (Read 716 times)

Offline Swapnil.jagtap

  • Newbie
  • *
  • Posts: 4
वाटिले मना
« on: February 08, 2014, 09:29:47 AM »
वाटिले मना


हळूच बसमध्ये चढताना
वाटिले ती प्रिये मना
हळूच सीटवर बसताना
वाटिले ती सखे मना ||

खिडकीतून स्पर्श करणारी
हवा तुला
वाटिले मना स्पर्श नको
करू तिला   ||

हळूच मजकडे सरकताना
श्वासातून माझ्या श्वास जाताना
वाटिले मना
घडविले तुला मजसाठी
कस जगु गं तुझ्याविणा
वाटिले मना.....
वाटिले मना........||

बसमध्ये एकही सीट नसताना
तरी अलगद माझ्यासंगे बसताना
हळूच तुझी ओढणी पडताना
तुला मी न बघता सांगताना
वाटिले मना....     
तूच गं माझी प्रिये
नाही जगणार तुझ्याविणा .....
नाही जगणार तुझ्याविणा.......||   
 
                                                     कवि
                                          स्वप्ंनिल दिलीप जगताप
                                   

Marathi Kavita : मराठी कविता