Author Topic: ती  (Read 1869 times)

Offline Swapnil.jagtap

  • Newbie
  • *
  • Posts: 4
ती
« on: February 09, 2014, 09:45:03 PM »
        ती
ती आली समोर तर भीती वाटायला लागते
असे वाटते माझे प्रेम मलाच समजवायला लागते
किती झालो वेडा मे तिच्या नजरेपूढे
तिला कधी कळेल हो प्रेम आहेच वेडे खुळे ||

माझ तिच्यावर प्रेम आहे तिलाही माहीत आहे
पण तिला न जाणे कोणते संकट आहे
तिला जेव्हा हे प्रेम समजेल,तेव्हा वेळ गेलेली असेल
काळाच्या ओघात सर्व मागे गेलेले असेल ||

ती आली समोर तर भीती वाटायला लागते
असे वाटते माझे प्रेम मलाच समजवायला लागते
माझे मन लागत नाही ती दिसल्याशिवाय हल्ली
ती नेमकं बघते मला मी होतो जेव्हा टल्ली ||

तिचे ते हास्य बघून मी वेडा होऊन जातो
काय कराव कळत नाही खुळा होऊन जातो
तिच्या डोंळ्यात साफ मला माझ्यासाठीच प्रेम दिसत
पण तरीही ती का सांगत नाही याचच खूप दूख वाटत ||
                                                    कवीta
                                        स्वप्ंनिल दिलीप जगताप

Marathi Kavita : मराठी कविता