Author Topic: तू हवी  (Read 2571 times)

तू हवी
« on: February 12, 2014, 01:42:36 AM »

तुझ्या एकटक नजरेत भुललं मन माझं
तुझ्या लोभस हसण्यात गुंतलं मन माझं
तुझ्या गोड बोलण्यात अडकलं मन माझं
तुझ्या मोकळ्या केसात फ़सलं मन माझं

देह अन भान विसरलं मी
भूक अन तहान सोडलं मी
नीज अन चैन हरलं मी
हरघडी एकच जाप करतं मन माझं
तू हवी....तू हवी....तू हवी

ओढीत हर एक श्वास मोजतो मी
चाहुलीत सगळे विश्व फिरतो मी
नकळत विचारांचे जाळे विणतो मी
हर घडी एकच जाप करतं मन माझं
तू हवी....तू हवी....तू हवी

प्रीत असतं काय जाणलं मी
नयनी जागेपणी स्वप्नं पहिलं मी
जीवन आरसा तुलाच मानलं मी
हर घडी एकच जाप करतं मन माझं
तू हवी....तू हवी....तू हवी....

- अरुण राऊत (अविरा)

Marathi Kavita : मराठी कविता