Author Topic: पुन्हा का हरवली वाट...  (Read 1629 times)

Offline Lyrics Swapnil Chatge

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 353
  • Gender: Male
  • तुझ्या आठवणीचे क्षण....अन् क्षणात गुफंलेले वेडे मन
    • तुझ्या आठवणीचे क्षण...
पुन्हा का हरवली वाट...
« on: March 02, 2014, 01:19:01 PM »
माझ्या या आसवांना,
पुसणारं नाही कोणी...
मग पुन्‍हा का सतावतात,
ह्या तुझ्या आठवणी...
का कळेना, मला पुन्‍हा,
का हरवली माझी वाट...
सागराच्‍या या किनारी,
लागे एकटेपणाची चाहुल...
वाटे माझ्या मनाला,
का पडले प्रेमात पाऊल...
का कळेना, मला पुन्‍हा,
का हरवली माझी वाट...
माझ्या या स्‍वप्‍नांना,
कधी पंख फुटणार नाही...
नको सोडून जाऊ मला,
माझ्या या पोरक्‍या पणी
का कळेना, मला पुन्‍हा,
का हरवली माझी वाट..
- स्‍वप्‍नील चटगे
« Last Edit: March 16, 2014, 12:41:43 AM by MK ADMIN »

Marathi Kavita : मराठी कविता