Author Topic: जाणता अजाणता....  (Read 917 times)

Offline nikhil misal

  • Newbie
  • *
  • Posts: 16
जाणता अजाणता....
« on: March 16, 2014, 03:42:55 PM »
जाणता अजाणता कुठूनी येई असे प्रेम हे
जाणता अजाणता कवेत घेई असे प्रेम हे
जसे अलगद वाऱ्यासवे दरवळती गंध नवे
जसे अवखळ स्पंदनांचे गुणगुणते गीत नवे
गुंतता हृदय हे क्षणात होई मन बावरे
श्वास हे आभास हे बेधुंद सारे हे कसे
अबोल ही चाहूल
अंतरी का दाटली
मेघात ओली ही नशा
थोडेसे कोवळे, थोडे नवे नवे
वाटते प्रेम हे हवे हवे
आतुर जीव हा काहूर हे मनी
जुनीच रीत
ही का प्रीत ही
जसे अल्लड लाटेसवे मन तरते, हरवते
जसे अवखळ भावनांचे गुणगुणते गीत नव..

चित्रपट: लग्न पहावे करुन

Marathi Kavita : मराठी कविता