Author Topic: तुझा गाल पाहिल्यावर मला काय काय वाटतं  (Read 1686 times)

Offline कवि । डी.....

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 165
  • Gender: Male
  • कवितेसाठी जन्म आपुला
तुझे  डोळे  पाहिल्यावर ,
मला  काय काय  वाटतं  ?

तुझे  केस  पाहिल्यावर ,
मला  काय  काय  वाटतं  ?

तुझे ओठ  पाहिल्यावर  ,
मला  काय  काय  वाटतं  ?

तुझा  गाल  पाहिल्यावर ,
मला  काय  काय  वाटतं  ?

तुझं  रूप  पाहिल्यावर ,
मला  काय  काय  वाटतं  ?

तुला  पाहिल्यावर ,
मला  काय  काय  वाटतं  ?

तु  म्हणलीस ,  काय   वाटतं
मी  म्हणालो ,  आता  काय  सांगू  ?

          :-*

           :-*

            :-*

...........लगीन   झाल्यावर   सांगतो.


                  । कवि-डी ।
                  स्वलिखीत
                 दि. 20.3.2014
                 वेळ. रात्री. 11 .04
« Last Edit: March 20, 2014, 11:14:45 PM by कवि । डी..... »