Author Topic: आश्रुधारा सांगत होत्या  (Read 1083 times)

Offline कवि । डी.....

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 165
  • Gender: Male
  • कवितेसाठी जन्म आपुला
मी  संकटाच्या  वादळात  होतो
तु  मला  सावरलीस .............

मी  दु:खाच्या  सागरात  होतो
तु   मला  वाचवलीस ...........

डोळ्यातील  माझ्या  आश्रुधारा
तु  हातांनी   पुसलीस. ...........

कंठ   माझा   त्यावेळेस
दाटून   आला   होता. ............

शब्द   माझे   स्तब्ध   होते
डोळे   माझे   बोलत  होते. .......

उपकार   तुझे   किती
आश्रुधारा   सांगत   होत्या. .....


               । कवि-डी ।
                स्वलिखीत
              दि. 26 .03.2014
                वेळ. रात्री. 08.08