Author Topic: तुझी नि माझी जेंव्हा नजरानजर झाली........  (Read 1555 times)

Offline कवि । डी.....

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 165
  • Gender: Male
  • कवितेसाठी जन्म आपुला
तुझी  नि  माझी  जेंव्हा
नजरानजर  झाली

काहीवेळ  जणू  ती
वेळ  स्तब्ध  झाली

तुझ्या  नि  माझ्याशिवाय
ना  उरले  जगात  कोणी

ह्रदयाचे  माझ्या  आता
झाले  पाणी  पाणी

जोराचा  सुटला  वारा
पावसाच्या  आल्या  धारा

चिंब  झालो  दोघेही
पावसात  अन्  प्रेमात

अंतरही  आता  संपले
तुझ्या  माझ्या  ओठात........


                   । कवि-डी ।
                   स्वलिखीत
                   दि. 03.04.14
                  वेळ. रात्री. 09.40