Author Topic: हा पावसाळा मला जड जाणार.....  (Read 1133 times)

Offline Pratham0613

  • Newbie
  • *
  • Posts: 3
हा पावसाळा मला जड जाणार.....

पावसाची पहिली सर येणार
जमिनीवरची माती भिजनार
आणि मस्तपैकी हवेत गंध पसरणार
मग काय ?
तिच्या ओल्या केसातून येणार्‍या सुगंधची आठवण येणार
हाताची बोट तिच्या केसातून फिरण्यासाठी शिवशिवनार
पण मग ती नाही याची जाणीव झाल्यावर
तीच बोट स्वतच्या केसातून फिरवून एक दीर्घ श्वास घेणार आणि शांत बसणार
तुम्हाला सांगतो हा पावसाळा मला नक्की जड जाणार......

धो धो पाऊस पडणार
तिच्या बरोबर पावसात भिजयाची खूप इच्छा होणार
पण मग ती येथे नाही याची जाणीव होणार
मग काय ?
पावसात जाउन एकटाच भिजत राहणार
पण मन मात्र तिच्यासाठीच हूरहूरणार
तुम्हाला सांगतो हा पावसाळा मला नक्की जड जाणार.........

पाऊस पडून गेल्यावरती सगळ काही शांत होणार
ऊनाचा एक कवडसा खीडकीतून डोकावणार
मग काय ?
तोच ऊनाचा कवडसा तिच्या चेहर्यावर पडल्यानंतर
तिच्या खुलनार्‍या रुपाची आठवण होणार
ती येथे नाही याची जाणीव अजुन तीव्र होणार
पण आम्ही काय करणार ?
खिडकी बंद करून शांत पने बसणार
आणि हा साला पावसाळा कधी संपणार याचीच वाट बघणार
तुम्हाला सांगतो मित्रांनो हा पावसाळा मला नक्की जड जाणार....

--- Prathamesh

Marathi Kavita : मराठी कविता


Offline Pratham0613

  • Newbie
  • *
  • Posts: 3
Re: हा पावसाळा मला जड जाणार.....
« Reply #1 on: April 11, 2014, 01:55:50 AM »
पावसात ती नाही पण तिची आठवण जरूर येणार
धुंद अशा वातावरणही मन दुखी होणार
आमचे दु:ख पाहून ढग ढसा ढसा रडणार
आणि तुम्ही म्हणणार की यंदा पाऊस जास्त होणार.
ती नाही आली तरी तिच्या आठवणी सोबत भिजनार
पावसाच्या ओघालणार्‍या थेंबासोबत एक अश्रू गुपचुप ढळनार
तुम्हाला सांगतो आता हाच काय आम्हाला सारेच पावसाले जड जाणार.......