Author Topic: प्रेम कळी तु नाजूक साजूक  (Read 1297 times)

Offline virat shinde

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 82
प्रेम कळी तु नाजूक साजूक
नाते तुजशी जुळले
या उनाड दुनये मध्ये
बहार तुझ्यात दिसले
तुझेच स्वप्न तुझ्याच गोष्टी
प्रये तुझा लागला लळा
तुज पाहता प्रिये
हर्ष मनाला वाटे ||

प्रेम कळी तु नाजूक साजूक
नाते तुजशी जुळले
दरळला प्रेमगंध चहूकडे
हिरवळली ग ओसाड राणे
तुझ्या प्रितीचे गातो गाणे
सखेग साजनी
माझी प्रित तुझ्याशी जुळली
कधी हासवा तर कधी रूसवा
कधी आठवणीचा गोडवा
हे प्रेम कि भावना
काही कळेना मला ||

✒ विराट शिंदे ( 9673797996 )