Author Topic: एक अनामी कविता  (Read 1585 times)

Offline tej4790

  • Newbie
  • *
  • Posts: 2
एक अनामी कविता
« on: April 29, 2014, 12:16:59 AM »

सांझ वेळी होतात भास असे
तू येई माझ्या जवळ वाटे जसे


दिवस नकळत ओलांडे असे
तू येण्याची चाहूल लागे जसे


कोणास ठाऊक का होते असे
मन उडे प्रेमाच्या वार्यात जसे


येतात मग प्रीतीचे नभ दाटून असे
ओले चिंब होती माझे हिर्दय जसे

-- तेजेश कुमार

« Last Edit: May 01, 2014, 11:19:14 AM by MK ADMIN »

Marathi Kavita : मराठी कविता