Author Topic: #कोणीतरी असत#  (Read 2247 times)

Offline Sachin01 More

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 204
  • Gender: Male
#कोणीतरी असत#
« on: May 03, 2014, 06:33:03 PM »
प्रत्येकाच्या ह्रदयाच्या कोपर्यात कोणीतरी राहत नाही म्हटल तरी त्याच भाड परत द्यायच असत दूर जरी गेली ती तर मन का कुजबुजत असत जीवनाच कोडंपण अनोख असत भावनांशी दोस्ती करून जगता येत नसत भावनाचा तिरस्कार करूनही शांत बसता येत नसत ठरवल कितीही विसराव तिला पण मनात तिच घरट कायमच साचून बसत पाहता तिला मनात का हूरहूर होते सोबत नसतानाही मन तिच्यातच का हरवत सोडला कितीही विचार तिचा कायम का बसे तु माझ्या डोक्यामंधी ऐकताना तिच्याविषयी कान का टवकारता वार्याच्या झुळकीने मनात आठवणी फुलतात वाटलच पहाव तिला तर का हरवत दूर जरी गेली ती मन कुजबुजत........
« Last Edit: November 05, 2014, 04:42:40 PM by Sachin01 More »

Marathi Kavita : मराठी कविता