Author Topic: तुझ्या बरोबर एक दिवस...  (Read 2771 times)

Offline Ankush S. Navghare, Palghar

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 779
  • Gender: Male
  • तु मला कवी बनविले...
तुझ्या बरोबर एक दिवस...
« on: May 10, 2014, 09:57:58 AM »
खुप आस आहे
माझ्या वेडया मनाची
फ़क्त एक दिवस तुझा
हीच आस जीवनाची
खुप बोलायचय तुझ्याशी
हातात हात घेउन
खुप काही सांगायचय
खांद्यावर डोक ठेउन
तो आनंद माझ्यासाठी
काहीतरी औरच असेल
जेव्हा तू माझ्या आणि
मी तुझ्या जवळ बसेन
पाहिन तुझ्या डोळ्यांत
स्वताला विसरून
अस्तित्वच नसेल माझे
जाईन तुझ्यात हरवून...
जाईन तुझ्यात हरवून...

.... अंकुश
(स्वलिखित)
दि 7/05/2014
11:39 Am

Marathi Kavita : मराठी कविता