Author Topic: मनातला वसंत  (Read 1381 times)

Offline harshmpawar

  • Newbie
  • *
  • Posts: 1
मनातला वसंत
« on: May 19, 2014, 02:28:28 PM »
मनी वसंत फुलता
तोल सुटाया लागतो
तुझ्या गोऱ्या पावलांचा
रंग चळाया लागतो

मन गुंतुनिया जाते
पार कामातून जाते
तुझ्या साध्याच रूपाने
काय विपरीत होते?

बघ इथे येउनिया
आग माझी घेउनिया
शांत कर हाक माझी
तुझी कव देऊनिया

सुख स्वर्गाचे मिळाले
दुख नव्हते कळाले
अर्थ प्रेमाचे अनेक
एका मिठीने कळाले

- कवी माधव पवार
Poem Narration by Harshvardhan Madhav Pawar on YouTube - http://goo.gl/be0nR7

Marathi Kavita : मराठी कविता