Author Topic: जेव्हा कोणी  (Read 2285 times)

Offline Sachin01 More

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 204
  • Gender: Male
जेव्हा कोणी
« on: May 23, 2014, 01:56:19 PM »
जेव्हा कोणी

जीवन तेव्हा खूप छान वाटत
जेव्हा कोणी आपलस वाटत
कारण नसताना हसत राहत
आपल मन लहान मुलासारख खेळत राहत

हसण कोणाचे जेव्हा मनात बसत
तिच रडण पाहुन मन हरवून जातं
सोबतीत तिच्या गीत गातं
नसेल सोबत तरी मन तिच्यातच रमत

दिसणे कधीतरी तिच डोळ्यातच खुपत
नाही दिसली तर मनही रुसत
डोळ्याच संभाषण कधी छानस वाटत
दुखावल तिला कधी तर डोळ्यातुन पाणी येत

बोलणे कोणाचे जेव्हा काळजात घुसते
ऐकूण काही हे वेडे मन जेव्हा हसते
हसण माझ पाहून जेव्हा तीपण हसते
तेव्हा तिच बोलण खूप छान वाटत.

Marathi Kavita : मराठी कविता