Author Topic: प्रेम कुणावर का हे जडते  (Read 1959 times)

Offline विक्रांत

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1,550
प्रेम कुणावर का हे जडते
फुलपाखरू मनी फडफडते 
देही रसायन गूढ उत्सुक
धमन्यामधूनी सळसळते

तिचे नाचरे नेत्र सावळे
हसणे हृदयी खळखळते
त्या बटांना रेशीम काळ्या
वारा होवून मन विस्कटते

एक सुखाचे स्वप्न साजरे
सभोवताली नाचत राहते
मिळाल्या कळल्याविन काही 
मन आनंदाचा मेघ बनते
 
विक्रांत प्रभाकर


« Last Edit: May 30, 2014, 11:14:50 AM by MK ADMIN »