Author Topic: प्रेमा शिवाय जगन्याला का जगन म्हणाव  (Read 2840 times)

Offline SONALI PATIL

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 65
:) 
प्रेमा शिवाय जगन्याला का जगन म्हणाव


कधी वेड बनाव,
तर कधी शहान ।
कधी हसून बघाव,
तर कधी दूस-याच्या दुखःत रडून बघाव ।
मानसाच्या कळपात चालताना,
माझ म्हणन्या पेक्षा आपल म्हणाव ।
जन्मात एकदातरी प्रेम कराव,
प्रेमा शिवाय जगन्याला का जगन म्हणाव ।
घासातला घास खा म्हणाव,
ठेच लागता त्याला,
डोळ्यातून पाणी आपल्या याव ।
प्रेम जगन्याच कारण व्हाव,
सोबतीला शेवटपर्यंत येनारे श्वास बनाव ।
प्रेम ऊनातली सावली,व
पावसातल छत बनाव  ।
प्रेमा शिवाय जगन्याला का जगन म्हनाव ।