Author Topic: ये ग सखी अशी…  (Read 1270 times)

Offline विक्रांत

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1,550
ये ग सखी अशी…
« on: June 07, 2014, 11:28:14 PM »

सदा तुला घाई
जाण्याची निघुनी
सदा वेळ जाई
बोलल्या वाचुनी
 
बोलणे बोजड
शब्दात घडेना
मनाचे पाखरू
खाली उतरेना

अडले अपार
मोठाले सागर
तरणे जमेना
तया लाटेवर

वय पद किर्ती
व्यर्थ उठाठेव
प्रेमाला प्रेमच
एक असे ठाव

कुणास ठावूक
केवढा प्रवास
सरतील साल
अथवा दिवस

घडू दे जगणे
दोनच दिसांचे
दान घे हातात
क्षणिक प्रेमाचे

असेल कधी मी 
अथवा नसेल
प्रेम हे आपले
जगात उरेल

प्रेमाला भ्यावे का
जीवना रुसावे
ये ग सखी अशी
मिठीत मरावे

विक्रांत प्रभाकर
« Last Edit: June 14, 2014, 03:33:42 PM by MK ADMIN »

Marathi Kavita : मराठी कविता