Author Topic: मेंदी जरा अजून रंगू दे  (Read 1360 times)

Offline विक्रांत

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1,550
नाजूक तुझ्या हातावरली
मेंदी जरा अजून रंगू दे
कुठल्या वेड्या खुळया जीवाची
प्रीत जरा अजून रंगू दे

थोडी जुनाट बेलबुटीही 
ना आवडली तरी राहू दे
नक्षीहून खुलणे मेंदीचे
सखी जगाला जरा पाहू दे

कधी तरी मग ते मेंदीचे
हात हातात अलगद दे
तनामनातील प्रेमवीणा
मुक्तपणे अन झंकारू दे

विक्रांत प्रभाकर

« Last Edit: June 29, 2014, 10:13:46 PM by MK ADMIN »