Author Topic: तो गेला तरी पण..  (Read 3201 times)

Offline विक्रांत

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1,550
तो गेला तरी पण..
« on: July 06, 2014, 09:15:45 PM »
एक हात सुटला
म्हणून काय झालं
एक डाव मोडला
म्हणून काय झालं
तू प्रेम केलं होतं
प्रेमाचच भाग्य होतं
कुणीतरी तोडून गेलं
त्याचं नशीब खोटं होतं
कुणावरी प्रेम जडतं
वेड स्वप्न जागं होतं
तन मन मोहरून
कोसळणारं आकाश होतं
कुठेतरी काहीतरी पण
नकळे काय चुकत
वाऱ्यावर बांधलेलं
स्वप्न विरून जातं
तो गेला तरी पण
प्रेम मागंच उरतं
कारण काही झाल तरी
ते प्रेम आपलच असतं
आपलं प्रेम आपणच
सांभाळायचं असतं
तुटलं फुटलं वाटलं तरी 
सदैव अभंग असतं
प्रत्येक प्रेमाला लायक
कुणी तरी असतो
कधी लवकर कळतो
कधी उशिरा कळतो
जे हृदय प्रेम शोधतं
त्याला ते नक्की मिळत
तुझं प्रेम फक्त तू
कोंडून ठेवू नकोस
येईल कुणी तुझ्यासाठी
विश्वास हरवू नको
 
विक्रांत प्रभाकर
 

« Last Edit: July 08, 2014, 11:20:55 PM by MK ADMIN »

Marathi Kavita : मराठी कविता


meghana kanse

  • Guest
Re: तो गेला तरी पण..
« Reply #1 on: July 08, 2014, 09:13:43 PM »
nice poem

Subita VN

  • Guest
Re: तो गेला तरी पण..
« Reply #2 on: September 23, 2014, 10:31:52 PM »
Wow..