Author Topic: का असेच फिरने परीघावरचे  (Read 1139 times)

Offline SANTOSH SOHONI

  • Newbie
  • *
  • Posts: 1
का असेच फिरने परीघावरचे
गाभ्याला गुरुत्व न से ,
का असेच झुलने बुबुळावरचे
काळजाला स्पर्श न से ,
का असेच येणे अणि जाणे
ज्या गावाला नाव न से ,
कधी बनेल तुझे अणि माझे एकच घरटे
त्याला फांदीचा आधार आसेल !!!!
 सोहोनी संतोष , पुणे
« Last Edit: July 17, 2014, 05:56:57 PM by MK ADMIN »