Author Topic: || आपली बायको आपली परी असते ||  (Read 2488 times)

Offline Çhèx Thakare

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 517
  • Gender: Male
  • तुझे काव्य माझे गीत , तुझे प्रेम माझी प्रित ..
    • https://www.cthakare.blogspot.com
आपली बायको आपली परी असते ..
.
.
लग्ना नंतर तो, बायकोचा नवरा असतो
काही दिवसा नंतर तो, बायकोचा भवरा असतो
.
बायकोच प्रेम मिळवताना
त्याची पिळवणूक फार होते
तिच्या प्रेमापोटी काम करताना
त्याची छळवणूक फार होते
.
कधी कधी ..
आँफिस मधून घरी येताना
ते गजरे आणावे लागतात
अन
रोज तिचे ते रट्याळ
नखरे पहावे लागतात
.
काय मिळल ते खायला,
ते गप खावं लागतं
खाताना हसरया चेहरयाने
तिच्याकड पहाव लागतं
.
तिच्या रूसव्याच फुगव्याच कारण
कधी कधी कळत नसते
अन तिच्या शिवाय आपल्या
आयुष्याच पान माञ वळत नसते
.
बायको अन आईच्या भांडणात
मरण मुलाचेच होत असते
तेव्हा त्याच्या मनाला समजणारे
तिरसे तिथे कोणी नसते
.
मी सांगतो कि हो
.
नवरा म्हणजे नवरा असतो
आई ने जपलेला
अन
बायको ने फिरवलेला
तो भवरा असतो
.
टिव्ही वरचे ते डेली सोप
बळजबरी ने पहावे लागते
त्या डेलीसोप मुळे,
बातम्या तर सोडाच
पण सालं क्रिकेटलाही मुकावे लागते
.
बाहेर कितीही सुंदरी पाहील्या तरी
आपल्या घरी माञ आपली सुंदरी असते
बरी का होईना
पण
आपली बायको ही आपली परी असते
.
©  चेतन ठाकरे