Author Topic: मन माझे वेडे जरा ...  (Read 2162 times)

Offline Lyrics Swapnil Chatge

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 353
  • Gender: Male
  • तुझ्या आठवणीचे क्षण....अन् क्षणात गुफंलेले वेडे मन
    • तुझ्या आठवणीचे क्षण...
मन माझे वेडे जरा ...
« on: August 05, 2014, 08:08:58 AM »
तु बघता मन माझे वेडे जरासे शहारते,
हसता नाजुक खळी तुझ्या गाली पडते...
डोळ्यात कोणते नशा ही भिनते
का सागं जीव हा गंधाळुन जाते
चादंणे वाटते तुझ्या लाजण्यासारखे...
तु बघता मन माझे वेडे जरासे शहारते,
हसता नाजुक खळी तुझ्या गाली पडते...
मिटताच डोळे अन् समोर पुन्हा तु दिसते,
का सागं अन् मला भास होत तुझे सारखे...
शोधत मी तुला वळणावरी हरवुन जात असे,
वाटे का आता मज हे वेड लागल्यासारखे...
तु बघता मन माझे वेडे जरासे शहारते,
हसता नाजुक खळी तुझ्या गाली पडते...
समोर पाहता तुला हा जीव धुदावला,
अलवार तुझ्या डोळ्यातल्या डोहात गुतंला...
साद बावर्या स्पदंनाची वाटते का आज नवी,
हा भास की तुझी नशा उमजेना या मनाला...
तु बघता मन माझे वेडे जरासे शहारते,
हसता नाजुक खळी तुझ्या गाली पडते...

 
-------------------------------
©स्वप्नील चटगे.
(दि.04-08-2014)

Speacial Thanks:-
हर्षवर्धन घोडके (हर्ष)
-------------------------------
« Last Edit: August 05, 2014, 09:43:24 AM by MK ADMIN »

Marathi Kavita : मराठी कविता