Author Topic: जरा तुजा प्रेमाचा नावेत मला घे.  (Read 1490 times)

Offline svjangam

  • Newbie
  • *
  • Posts: 11
प्रेमाचा सागरत मी तरंगत आहे . तुजा प्रेमाचा रंगात मी रंगत आहे
आकाशात प्रेम तुजे उजळत आहे . तुजा प्रेमात खरच विर्गाळत आहे .
जरा तुजा प्रेमाचा नावेत मला घे . तुजे प्रेम मला जरा दे.

तुजे प्रेम सप्त सुरांचा सूर  आहे . तुजे प्रेम मज साटी नूर आहे .
तुजा मला खूप हेवा आहे .अप्रतिम असा तुजा प्रेमाचा ठेवा आहे .
जरा तुजा प्रेमाचा नावेत मला घे . तुजे प्रेम मला जरा दे.

तुजे प्रेम आयष्य ची नवी पहाट आहे . तुजा प्रेमाची सुंदर अशी वाट आहे .
तुजा ओठावर स्मित हास्य आहे . तुजा प्रेमात मी जरा जास्त आहे .
जरा तुजा प्रेमाचा नावेत मला घे . तुजे प्रेम मला जरा दे.

सुनिल जंगम
९९६९७२४३५४